Provincie wil de Tour, Giro of Vuelta naar Fryslân halen

LEEUWARDEN

Het provinciebestuur wil op termijn een van de grote wielerronden naar Fryslân halen. Na 2018 moet de provincie in elk geval een keer startplaats zijn van Tour, Giro of Vuelta.

Bij de begroting 2016 heeft het College van Gedeputeerde Staten de ambitie uitgesproken om na 2018 een grote wielerronde naar Fryslân te halen. En met grote wielerronde bedoelen de gedeputeerden niets minder dan de Giro d’Italia, le Tour de France of Vuelta a España. Het kan dan volgens de bestuurders gaan om de start of de doorkomst van een etappe van een van deze rondes. De provincie heeft al opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. ,,Alle drie wielerrondes zijn rondes met een internationale uitstraling, grote media aandacht en vele bezoekers'', aldus het College in een brief aan Provinciale Staten. GS stellen verder voor om een incidentele subsidie van 25.000 euro te verstrekken voor een 'side event' voor de Enecotour 2016. Daarmee kan de provincie ervaring opdoen met side events. Hiervoor is het wel nodig om het plafond van de subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 2015, op het punt Grutskalige sporteveneminten met 25.000 euro te verlagen.  

Auteur

Fokke Wester