Gebiedsontwikkeling in Reahel-West en Twizelermieden klaar

TWIJZEL - Meer ruimte voor water, natuur en recreatie in de Twizelermieden en Reahel-West. De gebiedsontwikkeling in deze delen van het Miedengebied is klaar en werd feestelijk opgeleverd op vrijdag 8 maart. Bestuurders van Wetterskip Fryslân, gemeente Achtkarspelen en Staatsbosbeheer openden samen met Gedeputeerde Kramer en voorzitter van de gebiedscommissie Nijboer de nieuwe fiets- en wandelbrug tussen beide gebieden.

Water speelt een grote rol in het Miedengebied. Om verdroging te voorkomen en het effect van kwel (mineraalrijk water) te vergroten is het waterpeil verhoogd en de waterhuishouding aangepast. In het zuidwestelijk deel van Reahel-West en in de Twizelermieden is dit goed terug te zien aan de vochtige hooilanden. Bijzondere planten als de dotterbloem en rietorchis profiteren hiervan en ook weidevogels zijn dol op deze vochtige omstandigheden. In het noorden van Reahel-West wisselen petgaten, hooilanden en broekbosjes elkaar af.

Particulier natuurbeheer

In de Twizelermieden komt er zo’n 120 hectare grond vrij voor particulier natuurbeheer. Deze grond komt binnenkort op de markt. Ook Staatsbosbeheer beheert natuurgrond in de Twizelermieden en Reahel-West. ‘Ik fyn it tige wichtich dat der neist romte foar natuer, ek romte bliuwt foar lânbou, foar it fee, sa’t dat yn it ferline ek wie. Ik bin der dêrom ek grutsk op dat dizze grûn aanst foar partikulier natuerbehear op de merk komt’, zegt gedeputeerde Johannes Kramer.

Baukje Nijboer (voorzitter gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid): ‘Op dit stuit leit de oankeap en ynrjochting fan nije natuergrûn yn it Miedegebiet stil. Dêr meitsje wy ús as kommisje soargen oer. Wy hawwe in plan skreaun mei ideeën om de Mieden mei minder middels dochs robúst yn te rjochtsjen. Dat wolle wy yn de oankommende tiid mei partijen en omwenners fierder útwurkje.’

Fietsen en wandelen

Het bestaande fiets- en wandelpad in Reahel-West is opgeknapt en verbonden met de Twizelermieden door een nieuw bruggetje over de Bûtenpostmer Feart. Het pad loopt nu door tot aan de Ald Dyk. Tussen de Ald Dyk en de Sânsleat is ook een nieuw wandelpad aangelegd, waardoor er nu een mooi ommetje is voor omwonenden en recreanten.