Meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken door intentieverklaring

REGIO - Lokale ondernemers uit Fryslân, gedeputeerde Michiel Schrier en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân ondertekenden vrijdagochtend 8 maart gezamenlijk een intentieverklaring voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken. De betrokkenen willen hiermee de opwekking van duurzame energie door zonnepanelen in Fryslân stimuleren.

Zonnepanelen op daken

Om de aanleg van zonnepanelen mede te financieren, kunnen ondernemers gebruikmaken van de Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt deze SDE+ regeling vanaf dinsdag 12 maart opengesteld. De stimuleringsmaatregel bezorgt ondernemers een vergoeding voor iedere opgewekte kWh. De eerste Friese bedrijven hebben inmiddels de handen ineen geslagen en willen gezamenlijk een aanvraag indienen tijdens de tweede inschrijvingsfase vanaf 18 maart. Hiervoor tekenden zij vrijdagochtend een intentieverklaring.

Schone energie-opwekking

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en provincie Fryslân willen schone energie-opwekking stimuleren. ”Veel ondernemers reageren positief op onze oproep zonnepanelen in te zetten op hun bedrijfsdak. Velen gaven aan al langer met het idee rond te lopen”, vertelt Focco Dam namens de Freonen-werkgroep Fossylfrij MKB. Hij is een van de ondertekenaars van de intentieverklaring. “Het ondersteuningsaanbod vanuit provincie Fryslân en de Freonen-werkgroep is voor veel ondernemers precies het zetje waardoor ze nu door willen pakken. Omdat deze aanpak duidelijk in een behoefte voorziet, helpen we ook graag de ondernemers die we voor deze voorjaarsronde nog niet hebben kunnen bereiken, tijdens de komende SDE+ najaarsronde.”

Over de Freonen fan Fossylfrij Fryslân

De Freonen zijn Friese bedrijven, studenten, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen toewerken naar een Fryslân dat onafhankelijk van fossiele brandstoffen is. Om dit ambitieuze doel te realiseren, richten zij zich op thema’s als mobiliteit, mkb en energie. Het stimuleren van de inzet van zonnepanelen vormt hierbij een belangrijke pijler. Het groeiende Freonen-netwerk bestaat inmiddels uit 125 leden.

Meer informatie over de SDE+ subsidie is te vinden via rvo.nl