De PvdA bezoekt de Stichting Woningbouw Achtkarspelen

BUITENPOST - De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) verhuurt zo’n 2.980 woningen in de gemeente Achtkarspelen. Op vrijdag 1 maart ontving directeur-bestuurder Riekele Heida van de 112-jarige woningcorporatie een delegatie van de Partij van de Arbeid.

Het ging om een werkbezoek. Daartoe was alle aanleiding, want de PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een fijne en betaalbare woning. Een plek waar je thuis bent. Woningcorporaties moeten daarom naar de mening van de PvdA dienstbaar zijn aan de huurders en de samenleving.

Eerder, tijdens de ledenvergadering van de PvdA in november 2018, waren kritische geluiden te horen over het aanbod aan (sociale) huurwoningen in Achtkarspelen. Die kritiek betrof de SWA, maar vooral het gebrek aan een constructieve en pro-actieve instelling aan de zijde van de gemeente.

Tijdens het werkbezoek kwam een groot aantal actuele kwesties ter sprake. In een gastvrije en open sfeer was er voor beide gesprekpartners volop tijd en ruimte om gewenste ontwikkelingen, knelpunten en frustraties aan de orde te stellen.

Het gesprek maakte duidelijk dat Achtkarspelen trots mag zijn op ‘zijn’ SWA: het is een sociale, innovatieve organisatie die de belangen van de huurders hoog in het vaandel heeft staan. Er is volop aandacht voor gemêleerde wijken, demografische ontwikkelingen, andersoortig wonen en duurzaamheid.

De SWA is als enige corporatie in Nederland EPA-gecertificeerd en staat in de top drie als het om lage huren gaat voor kwalitatief goede woningen. De gemiddelde huurprijs van het woningbestand van de SWA ligt op 54% van wat binnen het puntensysteem als huur kan worden gevraagd.

De PvdA zal in haar ledenvergadering uitvoerig op het gesprek terugkomen. Die vergadering (die ook voor niet-leden toegankelijk is) vindt plaats op maandag 25 maart. Meer hierover binnenkort op de website van de partij: https://achtkarspelen.pvda.nl/