Blik op het verleden (22)

SURHUISTERVEEN Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft dertig prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 22.

Een niet weg te denken beeld in Surhuisterveen is de Dorpskerk met begraafplaats, een Rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1685 en nu in gebruik bij de Protestantse gemeente Surhuisterveen - Boelenslaan. Boven de deur is een gevelsteen ingemetseld met de tekst dat Pyter , de negenjarige zoon van de grietman Isaäc de Schepper, de eerste steen heeft gelegd op 3 juni 1685. Diezelfde Pyter de Schepper schonk in 1691 een avondmaalsbeker aan de kerk met de volgende inscriptie: ‘De Kerckenbeeker van Suuder Huysterveen den 2 februarij 1691. Ik sal de Beeker der verlossinge opneemen. En de Naeme des Heeren aanroepen. Ps. 116 vers 13”.

De eerste persoon die op de nieuwe begraafplaats in 1685 werd begraven was Barber Ans.

Een kleine veertig jaar later is de torenspits op de houten geveltoren geplaatst. In 1943 is de oorspronkelijke klok door de bezetter uit de toren gehaald en waarschijnlijk omgesmolten tot munitie. Het orgel is gemaakt door Bakker & Timmenga en geplaatst in 1982.

Naast kerkdiensten leent de kerk zich ook voor begrafenisdiensten en repetitieruimte voor een koor.

In het huis rechts woonde destijds de familie Marten van der Velde.

Aan de westkant van de kerk bevindt zich een vergaderruimte. Deze ruimte zal in de toekomst ook worden gebruikt als stilteruimte.

Cor Dam stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-51262430 en per mail via het mailadres cornelisdam@gmail.com