Meestem-meter: een online stemhulp op basis van resultaten

LEEUWARDEN - De Meestem-meter voor de provincie Friesland is vandaag gelanceerd. Dit is een nieuwe online stemhulp die kiezers kan helpen een keuze te maken bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande.

In de meestem-meter worden niet de beloften uit de verkiezingsprogramma’s als basis genomen. Er wordt teruggekeken op het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen in de voorgaande periode.

Bij de meestem-meter voor Provinciale Statenverkiezingen in Friesland wordt gebruik gemaakt van voorstellen van Gedeputeerde Staten, moties en amendementen die in de voorgaande vier jaar binnen de provincie aan de orde zijn gekomen. Alle grote onderwerpen waarover de Statenleden in de afgelopen vier jaar hebben gestemd, komen in de stellingen van de meestem-meter voorbij. Van het Veenweidegebied tot het windpark bij Nij Hiddum-Houw en van LF2018 tot klimaatmaatregelen. Kiezers zitten bij de Meestem-meter als het ware op de stoel van een Statenlid.

Aan de hand van 22 stellingen krijgen kiezers na het invullen van de Meestem-meter te zien met welke partij in Provinciale Staten zij het meest hebben meegestemd. Door gebruik te maken van daadwerkelijk stemgedrag, ondervangt de Meestem-meter een bekend nadeel van de traditionele online stemhulpen. Bij veel kieswijzers kunnen politieke partijen ongecontroleerd iets beweren, zonder dat duidelijk is of er een feitelijke onderbouwing ten grondslag ligt aan een bepaald politiek standpunt

Verantwoording

Verkiezingen gaan niet alleen over de plannen die partijen hebben voor de komende vier jaar. Verkiezingen zijn ook het moment waarop partijen verantwoording afleggen voor de standpunten die zij in de voorgaande periode hebben ingenomen. Voeren politieke partijen eigenlijk uit wat zij in verkiezingstijd aan hun achterban beloven dat zij zullen doen? Die gedachte vormt de basis achter de Meestem-meter.

Tweetalig

De volledige website van de Meestem-meter is tweetalig. De pagina's op de stie zijn zowel in het Nederlands als in het Fries beschikbaar. Op de site van de Meestem-meter wordt gelinkt naar alle websites van politieke partijen die deelnemen aan Provinciale Statenverkiezingen in Friesland.

De Meestem-meter wordt maandag 25 februari gelanceerd. Dit gebeurt tijdens de officiële opening van de campagne 'Stim. Foar dyn lûd' van de provincie Fryslân in het kader van de verkiezingen van Provinciale Staten in Friesland. De campagnestart vindt vanaf 09.00 uur plaats op het station van Leeuwarden. Naast de Meestem-meter zal ook de kieswijzer van MijnStem voor de provincie Friesland op maandag 25 februari gelanceerd worden.

Provincie Fryslân

De meestem-meter voor Provinciale Statenverkiezingen in Friesland is in opdracht van de provincie Fryslân en Notubiz tot stand gekomen. Notubiz verzorgt onder meer de stemmingsuitslagen en de video-verslagen van de vergaderingen voor een groot aantal provincies in Nederland.

De Meestem-meter is bereikbaar via:
www.meestemmeter.nl/
www.meestemmeter.nl/Friesland-nl.php