Blik op het verleden (21)

SURHUISTERVEEN - Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft dertig prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 21.

De kop van De Langeloane was rijk bebouwd, de staart bestond uit armoedige woningbouw.

De Langelaan. De naam zegt het al. Deze straat in het dorp is heel lang. De laan loopt van De Kolk/Dellen tot aan het industrieterrein in het zuiden van het dorp. Siety Oegema wijdt bijna drie pagina’s aan de Langelaan in haar boek ‘Surhuisterveen, een terugblik’. ‘De Langelaan was ruim 70 jaar geleden een zandpad zonder huizen’.

Al vrij snel werd de Langelaan verhard en werden er tientallen huizen gebouwd. De huizen waren bestemd voor personeel dat op verschillende fabrieken in het dorp werkte. De naam van de straat ‘laan’ moest wel waar worden gemaakt. Een laan heeft aan weerszijden enkele of dubbele rijen bomen. Daarom werd er in 1952 een boomplantdag gehouden in Surhuisterveen en werd de Langelaan aan beide kanten voorzien van jonge bomen, geplant door leerlingen van de lagere scholen. De laan deed hiermee zijn naam eer aan. Naast de huizen werd er een ambachtsschool, een Ulo-school en een kleuterschool gebouwd.

In 2018 zijn de ‘beverhokken’ aan de Langelaan en de Molenweg afgebroken. De officiële naam voor deze woningen was ‘Van Daalswoningen’.

De woningen die u op deze prent ziet werden destijds onder andere bewoond door Van Ginkel, Anne van der Werf,

Boot, respectievelijk directeur en leraren aan de ambachtsschool. Het vijfde huis werd bewoond door de familie Van Gijzen. Van Gijzen was directeur van de Ulo-school.

Cor Dam stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-51262430 en per mail via het mailadres cornelisdam@gmail.com