Bouw zestien woningen De Lits te Buitenpost kan starten

BUITENPOST - De herontwikkeling van De Lits in Buitenpost is een feit. Wethouder Jouke Spoelstra en directeur Riekele Heida van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) hebben dit bekrachtigd door hiervoor te tekenen.

Op de locatie worden zestien woningen gebouwd. ,,Het is tijd voor een nieuwe invulling van de voormalige locatie van het Lauwers College", aldus wethouder Spoelstra. ,,Er is ruimte voor woningbouw en dat gaat nu gebeuren." Volgens Riekele Heida komt een gezamenlijke wens van gemeente en de SWA uit. ,,Na het afwegen van verschillende opties over de invulling gaan we los." Overleg tussen gemeente en SWA hebben geleid tot een definitief koopcontract. Met het ondertekenen van die overeenstemming is de realisatie van woningen mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. Nog voor de zomer kan de raad het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. In het najaar van 2019 volgt het vaststellen van het planologische kader. Het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie start ook in het najaar, bomen en struiken worden dit voorjaar al verwijderd. De uitgifte van de bouwkavels zal naar verwachting eind 2019 plaatsvinden.