Parkeren levert in Dokkum weer geld op

Dokkum - Het parkeertoezicht in Dongeradeel en met name in Dokkum is weer op orde.

De opbrengsten uit parkeergelden zijn in de maanden juli en augustus explosief gestegen en ook foutparkeerders werden hard aangepakt. Dat komt vooral door de inhuur van een extern bedrijf voor de controle op parkeren. Ook de opbrengst uit de parkeerautomaten loopt weer omhoog. De achterstand die werd opgelopen doordat parkeerwachters in Dongeradeel niet over de juiste papieren beschikten wordt op deze manier met rasse schreden ingehaald. Ook na aftrek van de loonkosten van de ingehuurde parkeerwachters blijft de gemeente plussen. De parkeerwachters worden op wisselende tijden ingezet waardoor het effect groot is. Met name in juli, augustus en september werd flink gepiekt. Het effect neemt wel iets af nu inwoners van de gemeente alerter zijn op het parkeren. De gemeente had voor de naheffingen in eerste instantie een bedrag van 34.000 euro begroot. Dat bedrag zit inmiddels op zo'n 45.000 euro.