Burgemeester Gerbrandy neemt afscheid van bewoners Haersmahiem en 't Suyderhuys

SURHUISTERVEEN - Woensdag 30 januari kwam burgemeester Gerbrandy alvast afscheid nemen van de bewoners van woonzorgcentra Haersmahiem in Buitenpost en ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Volgende week neemt de burgemeester officieel afscheid van de gemeente Achtkarspelen.

Burgemeester Gerbrandy sprak een paar woorden: ‘‘Ik bin under de yndruk van hoe oft hjir yn Haersmahiem en yn ’t Suyderhuys soarge wurdt foar de âlderein!’. De burgemeester was geliefd bij de bewoners van de twee woonzorgcentra van De Friese Wouden.

In het zonnetje

30 januari is de geboortedag van de heer Haijema, bewoner van ’t Suyderhuys. Haijema woont al 12 jaar in ’t Suyderhuys en helpt veel bij de organisatie veel activiteiten. Hij betekent veel voor de bewoners en medewerkers van ’t Suyderhuys. Op deze speciale dag werd de heer Haijema met een bloemetje door de burgemeester in het zonnetje gezet.

De eerste kennismaking

Tijdens een rondrit om kennis te maken met de gemeente kwam de burgemeester ook al in Haersmahiem. Toen hij een van de bewoners bezocht zei deze: ‘Ik hie in hear ferwachte, mar jo binne Frysk.’. Deze herinnering haalde Gerbrandy tijdens zijn toespraken nog vaak aan.

Jubilea

De burgemeester bracht de afgelopen jaren vaak een bezoek aan Haersmahiem of ’t Suyderhuys. Bij huwelijksjubilea of voor een bezoek aan een 100-jarige bewoner. Namens alle bewoners heeft mevrouw Lourens de burgemeester bedankt voor zijn inzet voor de gemeente en alle bezoeken aan de bewoners van ’t Suyderhuys en Haersmahiem.