Eerste PvdA Jongerensymposium krijgt vervolg

BUITENPOST - Het ging afgelopen zaterdag op het symposium in it Koartling over de toekomst van jongeren in Noordoost Fryslân. Nadat de 18-jarige Eline Veenstra het symposium had geopend sneed Rieks Osinga van de Thorbecke Academie een aantal punten aan die in het gebied spelen zoals de krimp, wonen en werkgelegenheid. ,,Inspelen op de toekomst vraagt om een actieve houding en je kunt niet gaan afwachten want dan ben je te laat”, aldus Rieks. In de discussies lieten jongeren weten dat een aantal zaken voor hun belangrijk zijn. Wonen in kleine dorpen is onmogelijk liet de 22-jarige Andrea uit Augustinusga weten. Samen met haar vriend wilde ze een woning in eigen dorp bouwen maar toen ze informeerde bij de gemeente, liet de ambtenaar die er over ging weten dat ze dat wel kon vergeten. Kijk maar op de website was het advies. Er waren geen bouwterreinen in haar dorp en die zouden er ook wel niet meer komen. ,,Daar ben ik op afgeknapt”, vertelde Andrea, ,,want de politiek had eerder laten weten dat jongeren vooral in eigen dorp moesten gaan wonen.”

Uitgaan is in Noordoost Fryslân ook niet wat jongeren er van verwachten. Alles wordt om zeep geholpen liet één van de deelnemers weten en ook sluit de gemeente de keten. Dat waren nu juist de plaatsen waar de jeugd op het platteland elkaar kunnen treffen en die keten horen bij de cultuur van de Friese Wouden.

Een baan valt moeilijk te vinden in Noordoost Fryslân meende de 20-jarige Pier. ,,Als je hebt gestudeerd en je wilt een baan die aansluit op je studie dan is die er niet en moet je het in de stad gaan zoeken.” Volgens Pier moeten de scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio vaker met leerlingen een bezoek brengen aan bedrijven en de vakken op school moeten meer afgestemd worden op de banen die er zijn bij bedrijven in eigen regio.

PvdA Statenlid Edou Hamstra dook met de jongeren in de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. In de discussie werd duidelijk dat scholen die discussies niet voeren. De jongeren gaven aan dat zij er wel belangstelling voor hebben en die discussies ook op school willen voeren.

Afwisseling was er tussen de discussies met optredens van de popband Ovada. De band die al enige jaren in de regio actief is was er op verzoek van de jongeren en ontving veel applaus.

Hink Speulman kon na een dag discussieren met jongeren uit het gebied dan ook concluderen dat het symposium in de ogen van de politici nuttig is. ,,Veranderingen komen er alleen als jongeren in de discussies over hun toekomst zich laten horen”, meende hij. ,,Het symposium krijgt een vervolg”, aldus Hink. ,,We zijn nog lang niet uitgepraat.’’