Boodschap Stynsgease aan Gerbrandy: tackle bemoeizucht Den Haag

BUITENPOST - Mocht Gerben Gerbrandy naar de Eerste Kamer gaan om daar z’n loopbaan voort te zetten en mocht hij Mark Rutte er tegen het lijf lopen, dan moet hij de minister-president even vertellen dat het wel ietsjes minder mag met de Haagse bemoeizucht.

Die boodschap had Sietske uit Augustinusga donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Achtkarspelen voor de scheidend burgemeester. Sietske - ‘fan Sjouke-Gjette fan efter De Bosk yn Stynsgea’ - liet blijken de buik vol te hebben van alle regeltjes uit Den Haag. ,,Wy meie net mear smoke, de bern moatte wetter mei ha nei de pjutteskoalle en se wolle ús fan it gas en it fleis ôf ha”, somde Sietske een aantal voorbeelden van de ‘betutteling’ op.

Sietske - gespeeld door raadslid Maaike Dotinga-van der Veen - was door haar 89-jarige moeder naar Buitenpost gestuurd om Gerbrandy uit te zwaaien. Gerbrandy leidde er z’n laatste raadsvergadering. Hij neemt begin februari afscheid van Achtkarspelen. Mogelijk komt Gerbrandy over enkele maanden namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer.

In haar toespraak ging Sietske onder meer in op het gebruik van mobieltjes door Gerbrandy (,,jo ha it net sa op moderne tillefoans en nimme ’m net mei op fakânsje”). Ook kaartte ze met het bezoeken van jubilerende echtparen een favoriete bezigheid van de burgemeester aan (,,jo steane op de foto der altiten sa moai by op”). Ook benoemde ze het donkere gedeelte tussen Blauforlaet en Lutkepost. ,,It is der libbensgefaarlik. Miskien kinne jo dêr ek noch wat oan dwaan.”

Gerbrandy, die in totaal zes jaar burgemeester van Achtkarspelen is geweest, gaf later op de avond in z’n slottoespraak aan een fantastische tijd in de Friese Wouden te hebben gehad. Bij zijn aantreden in 2013 verklaarden zijn streekgenoten - Gerbrandy komt uit de zuidwesthoek van Friesland - hem een enigszins voor gek. ,,Wêr begjinst do oan, by al dy rûchhouwers”, zo kreeg hij te horen.

Omdat avontuur hem niet vreemd is - ,,ik hâld wol fan it bytsje spanning” - ging Gerbrandy de uitdaging in Buitenpost toch aan. ,,Wat ha ik it mei jimme troffen. Ik ha hjir in goeie tiid hân”, zo zei de scheidend burgemeester. De benoeming tot ereburger van Achtkarspelen streelde Gerbrandy helemaal. ,,Dat is it heechste wat in Fries út de Súdwesthoeke oerkomme kin.”