Blik op het verleden (18)

Illustratie: Cor Dam – 2018

Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft dertig prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 18.

Dit prachtige woonhuis met winkel destijds aan De Dellen in Surhuisterveen, is zo rond 1900 gebouwd. In de daklijsten, het slaapkamerraam en het front met zijn drie halfzuilen, zijn de invloeden van de ’art-nouveau’-architectuur van die tijd duidelijk zichtbaar. In de periode van de vorige eeuw toen alles zakelijker en strakker moest zijn, is dit pand ‘gemoderniseerd’. In deze prent is de schoonheid bewaard gebleven.

Het huis had een bakkerij met een professionele oven. De oven werd in het begin van de twintigste eeuw gestookt met hout en soms kolen. De broden, koek en banket werd uitgevent met een bakfiets, transportfiets of een paard en wagen. Links van het huis is de bakkerswagen nog zichtbaar. In deze bakkerszaak woonde Marcus Schiere samen met zijn tweede vrouw H.A. Leyns. Mevrouw Schiere-Leyns was predikante van de doopsgezinde gemeente in Surhuisterveen. Ze kregen een tweeling, Jacob en Johannes. De dominee bediende door de week de klanten in de winkel en predikte zondags het evangelie. Marcus Schiere en zijn vrouw waren zeer geziene en gewaardeerde inwoners van Surhuisterveen. Door de sanering midden jaren vijftig vorige eeuw, werd er geen brood meer gebakken in deze bakkerij. Dat gebeurde toen en nu in de bakkerij van De Korenaar.

Cor Dam stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-51262430 en per mail via het mailadres cornelisdam@gmail.com