Ruitenboer toernooi bij Bridgeclub Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - De bridgers van Bridgeclub Surhuisterveen hebben maandag 11 maart deelgenomen aan het Ruitenboer toernooi.

Voor de nummers 1 en 2  van elke lijn was een flesje wijn, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bridge Bond. De uitslag telt tevens als het resultaat van de eerste zitting van de Voorjaarscompetitie.

De uitslagen van het Ruitenboer toernooi waren als volgt:

A-lijn
1. Alle Hylkema & Geke v.d. Molen 61,58%
2. Appie & Froukje de Poel 59,17%
3. Henk Speelman & Gré Oost 55,39%

B-lijn
1. Siebe & Nanke Tadema 57,55%
2. Gerrit & Sjoerdje Scholten 56,09%
3. Renske Borger & Harma Postmus 55,47%

C-lijn
1. Bouwe & Flieske Jansma 63,23%
2. Jeltje v Zandbergen & Wieke Palstra 60,87%
3. Catrinus Tadema & Pytsje v.d. Velde 59,18%