Lezing bij De Spitkeet Harkema over historie van Mûntsegroppe

Harkema - De Stichting Oud-Achtkarspelen houdt 8 januari een lezing over de Mûntsegroppe.

De Mûntsegroppe is een oude grenslijn tussen verschillende veengebieden en ook een verbindingsweg tussen Rottevalle en Harkema. Japik Errit de Jong uit buurtschap It Wytfean vertelt bij de lezing over de geschiedenis van de Mûntsegroppe, met name over het gedeelte tussen de Brouwersgrêft van Rottevalle en de Seadwei bij Harkema.

Het Wytfeanster gedeelte van de Seadwei komt bij de lezing uitvoerig aan bod. Rond dit gebied, dat grenst aan het meertje De Leijen, werd veen afgegraven en vervoerd naar de steden van Friesland. Ten zuiden van de Seadwei werden de veengronden vruchtbare landbouwgronden.

De lezing vindt plaats bij openluchtmuseum De Spitkeet, De Dunen 3 te Harkema. De aanvang is 19.45 uur. De toegang is gratis.