Bibliotheken Noord Fryslân boetevrij

SURHUISTERVEEN/BUITENPOST - Bibliotheken Noord Fryslan is vanaf 1 januari een boetevrije bibliotheek hetgeen door de meeste mensen als zeer positief wordt ervaren.

Waarom is Bibliotheken Noord Fryslân een boetevrije bibliotheek? Alle bezoekers kunnen lid worden van Biebpanel. De Biebpanelleden worden meerdere malen per jaar naar hun mening over de Bibliotheek gevraagd. Uit die onderzoeken en uit de reacties van leden aan de balie blijkt dat de boetes en de korte leentermijn de grootste irritaties van de leden zijn. Die irritaties worden nu weggenomen en tevens wordt de drempel om te lenen zo laag mogelijk gemaakt. Dat laatste geldt vooral kinderen. Die zijn tot hun 18de gratis lid, maar mochten soms van hun ouders niet meer lenen omdat er boetes betaald moesten worden bij te laat terugbrengen. Vanaf 1 januari 2016 is Bibliotheken Noord Fryslân boetevrij en is de leentermijn opgerekt naar 4 weken (dit was 3 weken in 2015). De bibliotheekmedewerkers besteedden veel tijd aan het afhandelen van financiële zaken. Doordat alles nu boetevrij is en reserveren, verlengen en dvd’s lenen gratis is gemaakt en het abonnementsgeld bij de meeste leden automatisch wordt afgeschreven, is het financiële verkeer beperkt. Daardoor hebben de medewerkers meer tijd voor de inhoudelijke vragen van bezoekers. Het abonnementsgeld is per 1 januari met €3,50 verhoogd. Gemiddeld betaalden de leden jaarlijks 4 euro aan boetes. Per saldo is het dus voor het gemiddelde bibliotheek-lid goedkoper. Niet voor de lener die nooit een boete heeft. Maar daar is ook aan gedacht. Alle leden hebben kosteloos toegang tot de e-books, bij veel andere bibliotheken betalen leden extra voor de toegang tot e-books. Kan de Bibliotheek dit wel betalen? Het innen en verwerken van de boetes kost tijd en dus ook geld. Als het lang duurde voordat de boetes betaald werden, gingen er facturen de deur uit. Deze werkzaamheden komen te vervallen en dat scheelt tijd en geld. Nu er minder hoeft te worden overlegd met de klanten over de boete is er meer tijd voor andere dingen. Daar kan tevens de bezetting van de bibliotheek op worden aangepast. Dat scheelt ook weer geld. Over boetes moet ook 21% btw worden afdragen aan de Belastingdienst. Dat geld was dan ook kwijt. Boetevrij en 4 weken leentermijn levert naar verwachting een hoop nieuwe leden op. Dat zijn inwoners die de boeteregeling zo vervelend vonden dat ze eerder geen lid wilden zijn. En ook dat zijn weer extra inkomsten. En de boete van vorig jaar? De boetes voor te laat terugbrengen van de afgelopen jaren komen te vervallen. Sommige mensen hebben net eind december nog hun boete voldaan en dat stellen we zeer op prijs. Welke datum we ook hadden gekozen, er zijn altijd mensen die net daarvoor hun boete hebben betaald. Dus boeken en andere materialen hoeven niet meer op tijd ingeleverd te worden? Natuurlijk is het fijn als de materialen binnen de leentermijn van vier weken terugkomen. Is het boek nog niet uit of de film nog niet gezien, dan kan een ieder met een basis-, luxe- of kennismakingsabonnement eenmaal gratis verlengen. Daarmee heeft de lezer dus 8 weken de tijd om het geleende te luisteren, lezen of bekijken. Als de uitleentermijn bijna verstreken is, ontvangt men een attendering. Is de leentermijn verstreken, dan volgt een herinnering. Levert iemand ook dan de geleende materialen niet in, dan ontvangt diegene een factuur omdat het idee dan bestaat dat de gebruiker de materialen dan graag wil aanschaffen. Als de materialen dan alsnog terug worden gebracht, dan hoeft de factuur niet te worden betaald. Waarom wordt de Bibliotheek juist nu boetevrij? Het was al langer een wens van de Bibliotheek om boetevrij te worden. Maar eerder was nog niet alles helder. Het was bijvoorbeeld nog niet bekend hoe het landelijke abonnement op e-books zich zou ontwikkelen, wat voor activiteiten de bibliotheek zou aanbieden en hoe hoog de kosten aan het landelijke e-bookplatform zouden worden. Dit is allemaal eind 2015 duidelijk geworden. En met de financiën in kaart, konden deze keuzes worden gemaakt.