Week van Gebed in Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - De Week van Gebed wordt aan het begin van het jaar op vele plaatsen in ons land georganiseerd, zo ook in Surhuisterveen.

Er zal worden gebeden voor de dingen die er in het dorp spelen, maar ook voor de wereld met haar problemen. Het thema van de Week van Gebed is dit jaar: 'Het woord is aan jou.' Deze keer staat daarin 1 Petrus 2: 9 en 10 centraal. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De Week van Gebed vindt op de volgende tijdstippen en plekken plaats: Maandag 18 januari (19.00 uur) in De Regenboog, De Dellen 48; dinsdag 19 januari (19.00 uur) in De Bining, Gedempte Vaart 8; woensdag 20 januari (19.00 uur) in De Bining, Gedempte vaart 8; donderdag 21 januari (20.00 uur) in De Vluchtheuvel, Kortelaan 1 en vrijdag 22 januari om 19.00 uur in De Regenboog, de Dellen 48.