Wêz Handich houdt met succes vrijwilligersactie

Rottevalle -  De wervingscampagne voor meer vrijwilligers bij Wêz Handich/DOW was een groot succes.

De belavonden die de korfbalvereniging organiseerde, hadden tot resultaat dat ongeveer zeventig personen interesse toonden om vrijwilligerswerk voor de club te willen doen. Een deel van de leden wilden zich incidenteel inzetten, terwijl anderen aantoonden op structurele basis vrijwilliger voor Wêz Handich/DOW te willen zijn. Op korte termijn worden de nieuwe hulpkrachten uitgenodigd om kennis te maken met het wervingsteam. De vrijwilligerscommissie, die bestaat uit Aly de Boer, Aetsje Spoelstra en Richard van Nijnatten is zeer te spreken over het grote vrijwilligerspotentieel. Het toont volgens hen aan dat Wêz Handich/DOW op meerdere vlakken een bloeiende club is. Mensen die nog niet zijn benaderd door de vrijwilligerscommissie, maar die wel iets voor Wêz Handich/DOW willen betekenen, kunnen contact opnemen met de vereniging.