Regioteam TTS krijgt afstraffing

Surhuisterveen - De uitwedstrijd van TTS tegen het team van DCH Heerenveen-Mildam is zaterdag uitgelopen op een grote deceptie voor de Feansters dammers.

In de tweede klasse A van de landelijke competitie was het Heerenveen-Mildam dat met 13-7 zegevierde. Bij TTS waren het 'de toppers' die het lelijk lieten afweten. Jan Kunnen was de eerste speler die verzuimde een achterloper te nemen tegen Sjoerd van der Molen. Hij kreeg daardoor te maken met een totale opsluiting waarbij slechts schijven konden worden geofferd en de felicitaties aan Van der Molen werden overgebracht. Karel de Bruin, die ruim een uur had gewacht op zijn tegenstander, kwam op bord 1 uit tegen snelle Jelle Jongsma. Beide spelers houden er niet van lang achter het bord te zitten en maakten dit ook dit keer weer waar. Remise was de uitkomst. TTS-kopstuk Rein van der Wal zat op bord 3 tegen de op papier zwakkere tegenstander Jan van der Vegt. Van der Wal was echter gewaarschuwd. Van der Vegt had in eerdere wedstrijden een uitstekende score behaald. De onderschatting van de stand kwam Van der Wal duur te staan. Na eerst schijfverlies te moeten accepteren werd ook nog geblunderd waarna Van der Vegt met 300 ratingpunten minder dankbaar de volle winst in ontvangst nam. Bij de Feanster dammers sloeg de schrik om het hart en meerdere spelers kregen hierdoor met concentratieverlies te maken. Jan Hoogsteen moest zijn meerdere erkennen in de slimme Klaas Mondria waardoor de achterstand werd vergroot. Symen Atsma op bord 10 tegen Sjouke Zijlstra speelde een puike partij en behaalde verdiend de remise. Cees Dijkstra was door Geert Rozenberg in de val gelokt en moest met een brikje achterstand alle zeilen bijzetten om de remisehaven te bereiken. Dit lukte uiteindelijk. Ype Kroodsma speelde tegen FNP-coryfee Ultsje Hosper en had al in het begin van de middag ten koste van één schijfje een dam behaald. Hosper vocht als een leeuw en zal gedacht hebben 'Leaver dea dan slaaf', maar moest erkennen dat het onnodige energieverspilling was. Kroodsma bracht de partij rustig en doordacht naar winst. Toen Steven Veenstra tegen RiekeleVeldstra moest toegeven dat er een overmachtseindspel aan zat te komen worstelde hij nog even door. Maar nadat hij het nutteloze hiervan inzag werd opgegeven. De nederlaag voor TTS was een feit terwijl nog twee partijen aan de gang waren. Gerrit Terpstra had het remisebod van Tabe de Vries geweigerd en dacht met een valstrik zijn opponent in de val te lokken. Hierna werd het gezegde 'Wie een kuil graaft voor een ander' van toepassing. De Vries had na een slordige voortzetting van Terpstra wel een val opgebouwd en kon beide punten op zijn palmares bijschrijven. Hiermee was hij de derde Mildamster die in de uitslagenlijst met blauw werd aangemerkt. Joop de Graaf tenslotte gaf de eindstand nog een iets beter aanzien. In een boeiende partij tegen Pieter de Vries bleek ook uit de analyse dat De Graaf voor de beste voortzetting had gekozen en terecht de twee punten in ontvangst kon nemen. Resumerend moeten worden gesteld dat de 'topscorers' van TTS deze middag grandioos hebben gefaald. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de opstelling in de thuiswedstrijd op 30 januari tegen het tweede team van de club uit Heerenveen-Mildam.