Tijdelijke storing in gaslevering Kootstertille

Kootstertille - Ruim duizend huishoudens en bedrijven in Kootstertille hebben het donderdagmiddag enkele uren zonder gas moeten stellen.

De storing ontstond even na twee uur. De onderbreking in de levering ontstond door een defect in het hoofdstation van de Gasunie bij Kootstertille. Monteurs van netbeheerder Stedin kwamen naar het station op de Westkern voor herstelwerkzaamheden. Volgens de autoriteiten hebben zich geen onveilige situaties voorgedaan. Een aantal mensen in het getroffen gebied had na de reparatieklus mogelijk nog steeds te maken met een storing. In de aansluiting van de woning of het bedrijf op het gasnet zit een veiligheidsklep die door de storing dicht kan vallen. Hierdoor is de gastoevoer in het pand afgesloten. Huishoudens en bedrijven met CV’s, boilers en/of kooktoestellen die op gas werken, konden hiervan tijdelijk geen gebruik maken. Huishoudens die na de reparatiewerkzaamheden geen gas hadden, konden dit aan netbeheerder Stedin doorgeven via het Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Monteurs van Stedin kwamen vervolgens ter plaatse om de gastoevoer weer in orde te maken.