Plan Achtkarspelen voor opvang vluchtelingen

Buitenpost - Het college van b. en w. van de gemeente Achtkarspelen gaat aan de slag met een plan voor de opvang van vluchtelingen.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen vroeg het dagelijks bestuur donderdagavond via een motie om een concreet plan voor de opvang te maken. Het verzoek hiertoe werd ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, PvdA  en VVD. Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) en FNP stemden tegen de motie. Het college kan zich vinden in de motie van CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD. Binnenkort informeren b. en w. de raad over de mogelijkheden. Eind maart presenteert het college een uitgewerkt plan voor de opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen. Wethouder Gerda Postma gaf in de raadsvergadering aan dat het college de ogen niet sluit voor de vluchtelingenproblematiek. In december wezen b. en w. een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) voor vierhonderd tot zeshonderd personen. Een meerderheid in het college vindt deze omvang niet passen bij de schaal van Achtkarspelen. Maar het dagelijks bestuur sluit niet uit dat er een azc in de gemeente Achtkarspelen kan komen.