Tennisclub Buitenpost eert superleden

Buitenpost - Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Tennisclub Buitenpost zijn Johan Miedema en Cor Giezen benoemd tot erelid van de vereniging.

De ledenbijeenkomst werd dinsdag gehouden. Het erelidmaatschap van TC Buitenpost was een grote verrassing voor Johan Miedema en Cor Giezen en zorgde voor verbazing bij het duo. Zowel Johan Miedema als Cor Giezen zorgen er - al meer dan 25 jaar onafgebroken - voor dat de banen op tijd gereed zijn voor het tennisseizoen. Ieder jaar in de maand maart zijn zij dagelijks op het park om met behulp van veel vrijwilligers de banen optimaal in orde te krijgen. Hierdoor is het mogelijk dat er met geringe financiële middelen door die zelfwerkzaamheid ieder jaar weer een prachtig onderhouden tennispark is. En dat niet alleen; Johan Miedema en Cor Giezen voelen zich medeverantwoordelijk voor de goede staat van het clubhuis en het gehele park. Door hun plezierige wijze van handelen zijn zij in staat de vrijwilligers aan te sturen. Johan Miedema en Cor Giezen  zijn graag geziene mensenmensen die voor iedereen een vriendelijk woord hebben en zonder morren aan de slag gaan, aldus TC Buitenpost. Johan Miedema is bijna al die tijd ook bestuurslid geweest en sinds januari 2015 zelfs interim voorzitter. Hij werd op de jongste ledenvergadering van 26 januari in het clubhuis ‘Parkhiem’  unaniem gekozen tot voorzitter. Via een email werden alle seniorleden benaderd over de voordracht om Johan Miedema en Cor Giezen tot ereleden van TC Buitenpost te benoemen. De respons was overweldigend. Alle antwoorden waren positief en men benadrukte met name de sympathieke karakters van beiden. Doordat alles op geheime en geraffineerde wijze werd ondernomen, moesten zowel Johan Miedema als Cor Giezen totaal onkundig blijven van de gebeurtenissen, die achter hun rug om plaatsvonden. Men vond het wel vreemd dat er een agendapunt aan de vergadering werd toegevoegd, onder het mom van informatie over de koffieochtenden. Onder een klaterend applaus werden door Miep Spa (erelid sinds 1992 en mede-oprichter van de club in 1967) en initiatiefnemer Theo van Asperen de oorkondes en toebehoren aan de twee verraste, maar trotse nieuwe ereleden overhandigd.