Fors meer grutto's in Surhuizumermieden

Surhuizum - In natuurgebied Surhuizumermieden bij Surhuizum is sinds 2008 het aantal broedende grutto’s met de factor vijf toegenomen.

In 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied slechts 14 paartjes, in 2015 zijn het er al 73! Ook andere weidevogelsoorten als de kievit, tureluur, watersnip en slobeend nemen door inrichtingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer én goed weidevogelbeheer toe in het gebied. Een positief geluid in het Jaar van de Kievit. De Surhuizumermieden zijn onderdeel van het grotere natuurgebied De Mieden in Noordoost Fryslân en bestaan traditioneel uit hooilanden. Namen als mieden (hooiland) en heawei (hooiweg) herinneren aan deze geschiedenis. In 2008 heeft Staatsbosbeheer met steun van de Provincie Fryslân uit het zogenaamde ‘weidevogel-opkrikplan’ maatregelen uitgevoerd om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels; de zogenaamde ‘voorzorg’. Zo is het waterpeil in een groot deel van het gebied verhoogd, zijn slootkanten van flauwe oevers voorzien, zijn er bomen verwijderd en is er geïnvesteerd in de infrastructuur van het gebied. Dit laatste is van groot belang voor het beheer dat Staatsbosbeheer samen met een aantal boeren uit de omgeving uitvoert. Skriesen en ljippen Acht jaar na al deze noeste arbeid lijkt het voor de vogels gunstig uit te pakken. Toch zegt boswachter Jakob Hanenburg: ,,Soksoarte wiete gebieden lûke fûgels út de omkriten. We moatte net ferjitte dat wy yn fjirtich jier tiid 100.000 breidpearen Skriesen (grutto’s) kwyt rekke binne.” Toch is de boswachter hoopvol gesteld. ,,Wy moatte ynvestearje yn saken dy’t wurkje en wetter spilet deryn in haadrol.” Ook is het van groot belang om meer aan ‘voorzorg’ te doen. ,,We moeten ervoor zorgen dat de natuurgebieden er spik en span bij liggen op het moment dat de skriesen en ljippen weer terugkeren van hun winterverblijven”, aldus Hanenburg. Deze voorzorg bestaat het uit het omhoog zetten van de waterpeilen, het verwijderen van ruigtes en zorgen voor voldoende rust. De Surhuizumermieden zijn in ieder geval al klaar voor het naderende broedseizoen. Mensen die straks van het weidevogelspektakel willen genieten, kunnen gebruik maken van het mooie uitzichtpunt aan de Heawei. Vanaf daar heeft men een schitterend uitzicht over het gebied.