Duo uit Twijzelerheide om oplichting aangehouden

Twijzelerheide - Een man en vrouw uit Twijzelerheide zijn vorige week aangehouden voor oplichting en verduistering.

In augustus 2015 werd er door een groep mensen in Twijzelerheide een benefietactie opgestart ten behoeve van een ongeneeslijk ziek vijfjarig meisje uit Limburg. Haar grootste wens was om Disneyland Parijs te bezoeken. Er werden onder andere radio-uitzendingen verzorgd, veilingen georganiseerd en collectes gehouden. Het ingezamelde geld zou voor de helft geschonken worden aan het meisje. De andere helft zou worden overgemaakt naar stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). De totale opbrengst bedroeg zo’n 7000 euro. De twee verdachten waren de penningmeesters van de benefietactie. Na de actie rees er bij sommige mensen twijfel of het geld inderdaad terecht was gekomen bij de genoemde doelen. Er werd aangifte gedaan bij de politie. Deze startte een onderzoek en het bleek dat er geen geld was overgemaakt door de vrouw. De man was hier niet van op de hoogte. Het bleek dat de vrouw het geld voor eigen doeleinden had gebruikt. Uiteindelijk is er een veel kleiner bedrag overgemaakt naar de ouders van het zieke meisje. De man en vrouw uit Twijzelerheide werden woensdagochtend 27 januari door de politie aangehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de vrouw.