Eigenaar Feu en Champino wil schade verhalen op de gemeente

DRACHTEN - Feu en Champino zijn dit weekeinde weer open geweest, na een maandenlange gedwongen sluiting op last van de gemeente. ,,Het was leuk vol'', zegt eigenaar Jan Just van Bodegom. De echte schade zal volgens hem pas over een aantal maanden duidelijk worden.

De discotheken Feu en Champino werden begin november gesloten op last van de gemeente. Burgemeester Tjeerd van Bekkum weigerde een horecavergunning te verlenen aan de nieuwe eigenaar, Jan Just van Bodegom. Van Bodegom had vorig jaar beide bedrijven overgenomen na het faillissement van de broers Reinier en Sven Boxum. Nieuwe vergunning Van Bodegom exploiteert ook een horecagelegenheid in Groningen en nam de broers Boxum in dienst als uitbaters. Als verse eigenaar moest Van Bodegom echter wel een nieuwe drank- en horeca-vergunning aanvragen en die is door Smallingerland geweigerd. De gemeente liet zich daarbij leiden door een negatief advies van de zogenoemde Integriteitsscan op basis van de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordeling door Openbaar Bestuur). Bureau Bibob oordeelde dat er ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde vergunningen ‘mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare, voordelen te benutten en mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen’. Het Bureau kwam tot dit oordeel op basis van ernstige vermoedens van belastingfraude door de Drachtster broers. Ook Van Bodegom zou volgens het Bureau de belastingwet hebben overtreden. De weigering van de gemeente werd door de rechter bekrachtigd, waardoor Feu en Champino sinds 9 november gesloten moesten blijven. Per direct  Vorige week besloot de gemeente om een nieuwe aanvraag wel te honoreren, ditmaal na een positief advies van Bureau Bibob. Diezelfde dag nog kondigde Reinier Boxum aan dat hij per direct uit dienst is bij Champino. Of de broers zich nu helemaal niet meer met de beide zaken aan De Kaden bemoeien, daar wil Van Bodegom zich niet over uitlaten. Hij is blij dat de dancings weer open zijn. De voorbereidingstijd was te kort om er wat speciaals van te maken, maar het was wel meteen lekker vol, zegt hij tevreden. ,,Leuk vol. Zo druk als vroeger wordt het nooit meer, dat is voorbij.'' De meeste van de veertig personeelsleden zijn gewoon gebleven. ,,Daar was ik heel happy mee. Ik weet niet of ik mijn publiek kwijt ben of dat ik ze heb kunnen behouden. Feu en Champino zijn pas één keer open geweest, dan kun je er nog niets over zeggen of je de loop er in houdt. Pas over een paar maanden zal duidelijk worden hoe groot de schade werkelijk is.'' Vijftigjarig bestaan Champino vierde vorig jaar oktober juist het vijftigjarig bestaan, Feu is een paar jaar jonger. Het zijn dancings met een grote historie in Drachten en de wijde omgeving. De drie maanden durende sluiting van beide dancings op de Kaden had dan ook negatieve gevolgen voor het uitgaansgebied als geheel, zo lieten diverse horeca-uitbaters weten. De sluiting heeft hem persoonlijk 'heel veel geld' gekost, zegt Van Bodegom. Hij wil de komende maanden bekijken of hij dat op de gemeente kan verhalen. ,,In december halen we normaal gesproken tussen de 30 en 40 procent van de jaaromzet. Als je twee van je drie zaken dicht moet houden, dat is financieel niet lang houdbaar. Alles moet wel betaald worden en als de kassa leeg is, dan is hij leeg.'' Van Bodegom kan er niet veel over zeggen, want de kwestie loopt nog, maar hij neemt het de gemeente vooral kwalijk dat alles zo lang heeft geduurd. ,,Ik heb geen idee of het lukt, want dat zijn trajecten van maanden, jaren soms. Maar we zijn er wel mee bezig.'' Probleem is dat hij formeel niets mag zeggen over de Bibob-procedure. ,,Maar het raakt me natuurlijk wel dat ik wordt neergezet als een crimineel. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met politie of justitie. Dan is het extra pijnlijk om zulke dingen in de media te moeten lezen, terwijl je je niet kunt verweren. Dat hele Bibob-advies is gebaseerd op vermoedens, zo staat het er ook duidelijk. Daar kun je gewoon niets tegenin brengen.'' Onrecht Van Bodegom vindt dat hem onrecht is aangedaan en dat de gemeente Smallingerland zich ten onrechte verschuilt achter het oordeel van de Bibob. ,,Het is wettelijk niet verplicht om het Bibob in te schakelen. Bovendien is het alleen maar een advies, je mag het sinds vorig jaar gebruiken, maar het hoeft niet.'' Van Bodegom voelt zich wel gesteund door zijn collega's van de horecazaken op de Kaden. ,,Ik heb de afgelopen tijd veel berichtjes gehad dat ze er van baalden dat wij dicht moesten en nu weer dat ze blij zijn dat wij open mochten. Ook op Facebook en zo is heel positief gereageerd. Dat vind ik toch netjes van ze. Ze hoeven het niet te doen.''   Eerder in het nieuws: 12 november 2015: Burgemeester laat discotheken Feu en Champino sluiten 12 november 2015: Eigenaar vindt sluiting Champino en Feu volstrekt onterecht 13 november 2015: Rechter: Feu en Champino terecht dicht vanwege belastingfraude 4 februari 2016: Feu en Champino mogen vandaag nog open voor publiek