Cursus poëzie schrijven in bibliotheek te Buitenpost

BUITENPOST - De Keunstkrite organiseert voor liefhebbers van de dichtkunst een cursus poëzie schrijven in de bibliotheek van Buitenpost.

Dichter en docente Akke Brouwer zal de belangstellenden terzijde staan. Brouwer heeft een jarenlange ervaring in het dichten en geven van schrijfcursussen. Zij was van 2006-2008 stadsdichter van Dokkum en won in 2015 de Rely Jorritsma Priis voor Friestalige poëzie. Na haar studie aan de Toneelacademie Maastricht werkte zij als regisseur, trainingsacteur en geeft als voordrachtskunstenaar poëzieperformances i.s.m. diverse musici. Daarnaast runt zij haar eigen podium in Hantum, It Hûs fan de Dichter, waar eens per maand voordrachten en concerten plaatsvinden. In deze poëzieschrijfcursus krijgen de deelnemers meer zicht op wat poëzie nu eigenlijk is en hoe je als dichter tot de juiste vorm van een gedicht kunt komen. Na een korte inleiding over verschillende vormen van poëzie gaat een ieder aan de hand van diverse waarnemings- en schrijfoefeningen aan de slag om zelf gedichten te maken. Er wordt geleerd af te stemmen op de inspiratie waarbij alle zintuigen worden ingezet. Uit de ruwe schetsen op papier komen, leren wordt geleerd op welke manieren deze kunnen worden vormgeven tot een gedicht. De volgende aspecten komen aan bod:  rijmvormen, vormen van beeldspraak, ritme, melodie, de kracht van herhaling, en de bladspiegel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun gedichten meer vorm willen geven en voor hen die hun zielenroerselen nu eens eindelijk aan het papier willen toevertrouwen. Tijd en aanvang: wekelijks op maandagavond van 19.30-22.00 uur, start 14 maart. Locatie: Bibliotheek te Buitenpost Kosten: 80 euro (incl. lesmateriaal) per 8 lessen Aanmelding secretariaat Keunstkrite: info@keunstkrite.nl of 06-16480635