In gesprek over een andere lokale democratie

Buitenpost -  BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen wil zich graag oriënteren op welke wijze de inwoners meer bij de lokale besluitvorming kunnen worden betrokken.

In de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost is komende donderdagavond - 21 april - een bijeenkomst, waarbij een ieder zijn of haar ideeën voor een grotere betrokkenheid bij het democratisch proces kan ventileren. Ook is er volop gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen met de raadsleden en burgemeester Gerben Gerbrandy. Het huidige democratische systeem maakt moeilijke tijden door. Steeds minder mensen gaan naar de stembus en het ledental van politieke partijen loopt drastisch terug. Reguliere zaken lijken de burger ogenschijnlijk niet of nauwelijks (meer) te interesseren. Als er specifieke items met persoonlijke of zakelijke belangen aan de orde komen, stroomt de raadszaal vol. Onderwerpen als vluchtelingenopvang en De Skieding brachten recent honderden mensen op de been in Achtkarspelen. De verhouding tussen de overheid en samenleving verandert eveneens. De trend is minder sturing door de overheid en meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners. De grote vraag daarbij is hoe kun je mensen (blijvend) laten deelnemen aan het bestuurlijke proces? Aan het begin van de bijeenkomst donderdagavond houdt Gerbrandy een inleiding. Daarna wordt onder meer ingegaan op het boek ‘Tegen Verkiezingen’ van de Belg David Van Reybrouck. Om burgers toch weer bij het democratisch proces betrokken te krijgen, pleit Van Reybrouck voor een klassiek democratisch principe dat in het oude Athene werd gehanteerd, de loting. Via loting wordt een groep mensen uit alle lagen van de bevolking geformeerd, die met elkaar de dialoog aangaat en met concrete voorstellen over de eigen omgeving komt. In Nederland is hier en daar al een dergelijk burgerforum - de G1000 - gehouden. Alle impulsen voor een betere lokale democratie zijn donderdag welkom, zo laat Achtkarspelen weten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Foto: Binne-Louw Katsma