Vrijmarkt en Turfrace zaterdag in Rottevalle

Rottevalle -  ROTTEVALLE - Na het grote succes van de Turfrace in 2013 komt er nu een vervolg van dit evenement en wel op zaterdag 23 april.

Skûtsjes en pramen nemen deel aan de spannende Turfrace. Het startschot wordt om 9.00 uur gegeven in het centrum van Drachten en rond 11.00 uur worden de eerste skûtsjes in Rottevalle verwacht. Alles mag, behalve op de motor varen; dus zeilen, bomen en in ‘de beage” en heel vaak de mast strijken bij de bruggen. De vaarroute loopt via Opeinde, De Leijen en De Lits naar de haven van Rottevalle. Daar kan het publiek genieten op de kop van de haven van de aankomst en vertrek. Walcommentaar wordt gegeven door Koop Hoekstra en Klaas Jansma. De VoortVarende Vrouwen en de Piipegaeltsje Sjongers wisselen de korpsen Bazuin en Polyphonia af en zorgen voor een muzikaal ontvangst voor de skûtsjes en bemanning. Na het tekenen van de vrachtbrief en het slaan op de Kop van Jut mogen de skûtsjes weer vertrekken via De Leijen richting Oudega (Sm) en Smalle Ee en het Buitensvallaat. De traditionele koningsdag vrijmarkt met veel kraampjes, muziek en vermaak in Rottevalle wordt verschoven naar de Turfracedag op 23 april. De vrijmarkt duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Het skûtsje De Rot ligt in de haven van Rottevalle en houdt ‘open dag”. Iedereen is welkom aan boord om een kijkje te nemen in het eerste ijzeren skûtsje dat gebouwd is in 1887 en sinds 2011 in bezit van de stichting Freonen fan de Rot. Kom naar Rottevalle en geniet van de wedstrijd en alle activiteiten erom heen, zo luidt de uitnodiging. Langs de gehele vaarroute van de Turfrace worden de schippers en bemanning aangemoedigd en in alle dorpen worden ze feestelijk onthaald met allerlei activiteiten voor en door de dorpsbelangen, bewoners en activiteitencommissies. De finish is in Drachten bij de Drachtstervaart in het centrum. De uitslag van de wedstrijd wordt ’s avonds bekendgemaakt. Voor meer info: www.turfracesmallingerland.nl en www.derot.nl Op de foto een beeld van keerpunt Rottevalle bij de Turfrace editie 2013. Eigen foto