Cursus Quilten & Patchwork

BUITENPOST - De cursus Quilten & Patchwork, die al enkele jaren in sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost wordt gegeven, komt weer op de agenda.

De eerste les vindt plaats in september. Gelet op de belangstelling (de vorige edities waren druk bezocht) wordt een ieder aangeraden zich tijdig op te geven. De cursus zal op een zestal dinsdagen van 9.00 tot 11.00 uur worden gegeven. Bij quilten gaat het simpel gezegd om het doorpitten met kleine rijgsteekjes van lagen stof. Bij patchwork en appliqueren worden verschillende soorten en maten lapjes aan elkaar gezet. Veelal wordt er op zeer creatieve wijze gespeeld met kleur, vorm, motief, enzovoort. Quilten en patchwork zijn eeuwenoude technieken die volop in de belang- stelling staan. Verworvenheden die (bijna) overal op de wereld voorkomen. Je kunt je dus door de historie en allerlei culturen laten inspireren. De cursus Quilten & Patchwork in ‘it Koartling’ bestaat uit gezellige en leerrijke bijeenkomsten in ‘workshop’-achtige sfeer. Tussen de bijeenkomsten zit voldoende tijd om thuis aan de slag te gaan om het geleerde in de praktijk te brengen. Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Joke de Vries, telefoon (0511) 54 38 03, of stuur een e-mail naar jokedevries49@live.nl.