Veel belangstelling bij dodenherdenking in Surhuisterveen

Surhuisterveen -  SURHUISTERVEEN - De dodenherdenking in Surhuisterveen trok ook dit jaar weer veel belangstellenden. ,,It is goed dat wy dit elts jier dogge”, zei Gerben Gerbrandy in zijn toespraak aan de voet van de toren.

De burgemeester van Achtkarspelen riep de huidige generatie op om dit te blijven doorgeven aan de jeugd. ‘Geef de vrijheid door’ is de laatste jaren het thema. ,,Lit ús dêr op ynsette”, riep Gerbrandy op. Bij de dodenherdenking wilde Gerbrandy niet alleen denken aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan diegenen, die zijn omgekomen in Nederlands Indië. ,,En oan dy minsken, dy’t yn fredesmissys omkommen binne en dy’t hjoed-de-dei har libben jouwe foar de frijheid.” Het thema is dit jaar ‘De vrijheid Omarmd’, geschreven door politiek filosoof Tamar de Waal (1988). Gerben Gerbrandy benadrukte haar uitspraak ‘Als de vrijheid op proef wordt gesteld, moeten wij haar steviger omarmen’. De Waal legt hierin de relatie tussen vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen nu. ,,Nei de Twadde Wrâldoarloch is der nea wer in dei frede west en yn 2016 binne der wer sechtich miljoen flechtlingen. As wy echt betinke wolle, moatte wy ek stean foar de hjoeddeiske flechlingenproblematyk. Ik doch dêrom in oprop om dêrfoar in draachflak te skeppen yn ús eigen doarp, yn ús eigen gemeente. As de frijheid op de proef steld wurdt, moatte wy har noch steviger omearmje”, zo besloot Gerbrandy z’n toespraak. Tijdens de plechtigheid werden er kransen en bloemen gelegd bij het monument ter nagedachtenis van Taeke Schuilenga, Frans Dalstra en Sietze Gjaltema, de drie Feanster slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door Jildou Huizinga (lid van de familie Dalstra) en Michelle Van Kammen (zelf geschreven) werd een gedicht voorgedragen. Foto’s: Dick Kooy