Lauwershiemkoor in Doarpstsjerke Surhuizum

SURHUIZUM - Het Lauwershiemkoor onder leiding van Jan de Vries uit Surhuisterveen verleent zondag 22 mei medewerking aan een kerkdienst in de Doarpstsjerke.

De dienst (aanvang 10.30 uur) is voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking. Da. J Paans-Spoelstra uit Burgum zal voorgaan. In de hal van de kerk is gelegenheid om een kopje koffie te drinken.