Transferium wordt het nieuwe centrale busstation van Drachten

DRACHTEN - Vanaf begin november heeft Drachten een nieuw busstation. Na de Stationsweg, Noorderbuurt en het Van Knobelsdorffplein wordt Ureterpvallaat het nieuwe centrale punt, waar alle openbaar vervoer van Drachten samenkomt.

Tekst en foto's Fokke Wester De werkzaamheden aan het Transferium Drachten-Oost zijn vanmiddag officieel gestart door wethouder Ron van de Leck van Smallingerland, gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân en directeur Els van Grol van Rijkswaterstaat. Het Transferium wordt aangelegd op het voormalige parkeerterrein van Hotel Drachten. Het krijgt acht halteperrons, fietsenstallingen, een wachtruimte waar chauffeurs kunnen pauzeren, drie abri's waar mensen overdekt kunnen wachten op hun bus, parkeerplaatsen en een informatiepunt waar reizigers met al hun vragen terecht kunnen. Overstappen Bij het verlenen van de concessie voor het openbaar vervoer heeft de provincie de eis gesteld dat alle lijnen die Drachten aandoen bij deze halte stoppen. Het Transferium moet begin november klaar zijn. Volgend jaar wordt dan het Van Knobelsdorffplein opnieuw ingericht, met een nieuwe overdekte fietsenstalling onder de parkeergarage. Dat plein in het Drachtster centrum verliest zijn centrale rol in het openbaar vervoer, maar houdt nog wel zes halteperrons over. Bussen stoppen er kort, alleen voor het in- en uitlaten van passagiers. Het is de bedoeling dat het overstappen van de ene lijn op de andere voortaan op Ureterpvallaat plaatsvindt. ,,Dit Transferium is ontworpen vanuit de gedachte dat het voor reizigers ook een prettige ruimte moet zijn'', vertelde Van der Leck. ,,Busstations zijn vaak van die kille, grijze, kale vlaktes van beton en bestrating, waar het niet prettig wachten is. Dit Transferium wordt juist een prettige verblijfsruimte, met veel groen en een parkachtige uitstraling. Het ontwerp is tot stand gekomen in goed overleg met de provincie en de busmaatschappijen en de buurt heeft er heel positief op gereageerd.'' Turborotondes Met het Transferium is een investering gemoeid van 2,5 miljoen euro. Tussen juni en half oktober wordt daarnaast gewerkt aan het herinrichten van het knooppunt Ureterpvallaat, waaraan voor een bedrag van 4,3 miljoen euro wordt verspijkerd. Terwijl het verkeer er normaal kan doorgaan via een ovonde wordt de doorstroming verbeterd door turborotondes aan te leggen op de op- en afritten van de Wâldwei, vergelijkbaar met die op Nijtap, de noordelijke toegang tot Drachten. De  turborotondes verbeteren de verkeersveiligheid doordat de wachtrijen verdwijnen op de op- en afritten. Ook voor de fietsers wordt het veiliger. Zij hoeven straks de op- en afritten niet meer over te steken. ,,De fietsroute gaat straks via een bruggetje naar de rotonde bij Tjaarda. Hier kunnen ze veilig oversteken. We leggen daarnaast een vrijliggend fietspad aan naast het Ureterpvallaat'', legde Van der Leck uit. Hoewel Ureterpvallaat open blijft voor het verkeer, gaf hij toch het advies om waar mogelijk tijdens de werkzaamheden een van de beide andere ingangen van Drachten te gebruiken, via Nijtap/Het Noord of de A7/Zuiderhogeweg. Laan met bomen ,,Het Ureterpvallaat wordt ingericht als een laan, met aan weerskanten en in de middenberm een bomenrij. Zo krijgt Drachten een uitnodigende entree'', aldus Van der Leck. ,,Door zogenoemd stil-beton toe te passen op de rijbaan, wordt de geluidsoverlast voor de buurt beperkt. Dat beton gebruiken we ook op de Splitting, die volgend jaar ook wordt aangepakt. Door fietsers, bestemmingsverkeer en parkeren te scheiden van het doorgaande verkeer verbetert daar de doorstroming. Daardoor wordt het vooral voor fietsers van en naar het Leerpark aanmerkelijk prettiger.'' Volgens Els van Grol wordt de situatie op Ureterpvallaat straks veel veiliger, vooral in de donkere maanden. Rijkswaterstaat draagt daarom 410.000 euro bij aan de aanleg van de beide turborotondes. ,,Ik kijk enorm uit naar komend najaar, als we die rotondes in gebruik gaan nemen.'' Zuiderzeespoorlijn Het geld voor de twee projecten is afkomstig uit de provinciale Investeringsagenda Drachten-Heerenveen, waarvoor het Rijk geld gaf als compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn. Die spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen zou een halte in Drachten krijgen, waarmee een langgekoesterde wens van het gemeentebestuur in vervulling zou gaan. Transferium en Ureterpvallaat zijn de eerste projecten die met dat geld worden betaald. ,,Dat dossier Zuiderzeespoorlijn liep niet goed af voor Heerenveen en Drachten'', bracht gedeputeerde Sietske Poepjes in herinnering. ,,Dat was natuurlijk een enorme domper voor iedereen die wilde dat Drachten een enorme push zou krijgen en in de vaart der volkeren mee kan. Wij hebben daarop als provincie, gemeente Smallingerland en het bedrijfsleven de handen ineen gestoken en gewerkt aan een alternatief investeringsprogramma om de bereikbaarheid en de economische positie van Drachten te verbeteren. Want het spoor gaat niet door, maar er is nog genoeg te doen aan de infrastructuur. De grote projecten in Friesland zijn bijna af, zoals de Centrale As, maar er valt nog heel wat te verbeteren aan het onderliggende netwerk. Dit zijn in verhouding misschien kleine ingrepen, maar oh zo belangrijk voor de reiziger.'' Poepjes prees de inzet van Smallingerland bij de beide projecten. ,,De gemeente neemt haar financiële verantwoordelijkheid en steekt er heel veel geld en energie in. Daar kunnen andere gemeenten nog wat van leren.''