Liekel Faber lost Henk Top af als voorzitter FC Grootegast

GROOTEGAST - Liekel Faber wordt vanaf het komende seizoen voorzitter van FC Grootegast. Hij neemt na vijf jaar het voorzitterschap over van Henk Top.

Henk Top ondersteunt voorlopig nog wel het bestuur als lid. Tijdens een, nog te organiseren, ledenvergadering zal Liekel Faber officieel worden voorgesteld en wordt het voorzitterschap na een stemming hopelijk bekrachtigd.   Faber: ,,Begin 2015 heb ik mij na een periode van bijna 30 jaar weer gevestigd in het dorp Grootegast. Ik heb een behoorlijk groot voetbalverleden bij Oranje’58, de voorloper van FC Grootegast. Al vrij snel na mijn terugkeer in Grootegast, kwamen er signalen dat men in mij iemand zag die wel wat voor de vereniging zou kunnen betekenen. Dit sloot voor mij wel aan bij de redenen waarom ik me weer in Grootegast heb gevestigd. Voetbal is altijd onderdeel van mijn leven geweest en toen FC. Grootegast liet merken dat er voor mij zeker draagvlak zou zijn, heb ik de tijd genomen om over een eventueel voorzitterschap na te denken. Het is een belangrijke functie, waar je veel tijd en energie in moet steken. Ik wilde er zeker van zijn dat ik dat zou kunnen waarmaken. Ik ben zover dat ik er voor kan en wil gaan. Ik ga proberen een voorzitter te zijn, die toegankelijk en benaderbaar is voor alle leden en iedereen die zich bij FC Grootegast betrokken voelt. Door de krachten te bundelen en een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen kan FC Grootegast een vereniging zijn en blijven waar veel mensen plezier aan ontlenen. Dat is een uitdaging waar ik me samen met anderen graag voor in wil zetten." Ook vice-voorzitter Jannes de Boer is enthousiast: ,,We wilden graag een voorzitter hebben die het dorp Grootegast en de regio goed kent. Iemand die met een frisse blik naar de gang van zaken binnen onze vereniging kijkt en waar iedereen achter kan staan. Met Liekel denken wij deze voorzitter te hebben gevonden. Onze vereniging is in alles flink gegroeid in de afgelopen jaren. Wij willen dit vasthouden en daar waar kan uitbouwen. Hiervoor hebben wij meer vrijwilligers nodig en moeten ook de juiste mensen op de juiste plek krijgen. Liekel heeft in de gesprekken laten blijken goed door te hebben wat onze vereniging nodig heeft. Wij verwachten dat hij mensen kan (ver)binden en uitdagen om met elkaar te gaan voor het beste, voor onze vereniging FC Grootegast." Het bestuur gaf tevens te kennen Henk Top zeer dankbaar te zijn voor zijn inzet de afgelopen jaren en de vrije tijd die hij in het uitvoeren van zijn functie heeft gestoken.