Kinderen krijgen warmte bij Het Huisgezin van Pieter en Annemarie

OPEINDE - Een woonboerderij in De Tike. Dat wordt in het najaar de nieuwe locatie van Het Huisgezin, de stichting van Pieter en Annemarie Smaling.

Tekst en foto's Frank de Olde Stichting Het Huisgezin vangt kwetsbare kinderen op: kinderen die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Pieter en Annemarie, oprichters van de stichting, zien de zorg voor dergelijke kinderen als hun roeping. ,,We hebben altijd al het verlangen gehad om naast onze eigen zoon en dochter ook andere kinderen een veilige plek te bieden,'' vertelt Annemarie. ,,Onze gedachten gingen daarbij in eerste instantie uit naar adoptie. Maar in onze vorige woonplaats, Dronrijp, werden we op een ander idee gebracht. We kregen daar vaak een jongetje over de vloer, die het thuis moeilijk had. Zo is het plan ontstaan om pleegzorg te gaan verlenen. We hebben daar toen een speciale cursus voor gevolgd en kort daarna kregen we ons eerste pleegkind in huis, een meisje van anderhalf.'' Wâldhûske In 2004 verhuisde het echtpaar Smaling met hun kinderen Bram en Rosanne naar Opeinde. Door de realisatie van vier extra slaapkamers in ‘een âld wâldhûske’, groeide de opvangcapaciteit tot vijf kinderen. Pieter: ,,De afgelopen jaren hebben we meer dan twintig kinderen in huis gehad. De redenen waarom die kinderen opvang nodig hebben, zijn heel divers. Het kan om ondertoezichtstellingen gaan, waarbij de rechter het verloop bepaalt, of om vrijwillige plaatsingen. Bij die laatste categorie kunnen de ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen zorgen, door ziekte bijvoorbeeld, of omdat ze een bepaald gedrag van hun kind niet aankunnen.'' Ook de duur van de opvang loopt sterk uiteen. Annemarie: ,,Soms gaat het om enkele weken, maar meestal is het langer. En één van de kinderen, een jongetje dat bij ons kwam toen hij pas vier weken was, maakt inmiddels al elf jaar deel uit van ons gezin.'' Tienermoeders Omdat verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie niet haalbaar is, gingen Pieter en Annemarie op zoek naar een nieuw onderkomen. In het najaar verhuizen ze naar een woonboerderij in De Tike. Donaties van particulieren, bedrijven en kerken maken de verhuizing én de verbouwing mogelijk. Pieter: ,,We willen boven de deel acht slaapkamers bouwen voor onze pleegkinderen. Daarnaast is het onze wens om iets voor tienermoeders te gaan doen. We zijn nog in overleg met de gemeente over de mogelijkheden. Zelf zouden we graag kleine chaletjes willen neerzetten, waar tienermoeders stap voor stap kunnen werken aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij.'' Warme jas De boerderij in De Tike past als een warme jas, vertelt Annemarie: ,,Die locatie is precies goed. Niet te klein, niet te groot. We vinden het belangrijk dat ons gezinssysteem in stand blijft.'' ,,Met onze aanpak zijn we uniek in Nederland,'' voegt Pieter toe. ,,De warmte van het gezin vormt de basis van alles. Maar Annemarie en ik doen het niet alleen! We weten ons gesteund door een grote groep trouwe vrijwilligers en medewerkers. Er zijn zoveel mensen die met ons meeleven en die hun betrokkenheid tonen door mee te helpen met allerlei werkzaamheden. Of het nu om tuinieren, poetsen, kleren naaien of om pedagogische ondersteuning gaat, we kunnen altijd een beroep op hen doen. Op die manier kunnen we de kinderen aandacht geven die ze verdienen, net als bij gewone gezinnen.'' Voor meer informatie: www.hethuisgezin.nl.