Wetterskip haalt in Drachten meer stroom uit rioolslib

DRACHTEN - Wetterskip Fryslân past nog dit jaar de sliblijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Drachten aan. Hiermee verbetert het waterschap de slibverwerking en gaat de elektriciteitsproductie omhoog met 1,1 miljoen kWH per jaar.

Eliquo Water & Energy B.V. uit Barneveld voert het werk in opdracht van het waterschap uit. De aanpassing van de sliblijn kost 1,75 miljoen euro. De voorbereiding is inmiddels begonnen, de werkzaamheden starten in september. Zuiveringsslib De rwzi Drachten zuivert het rioolwater van circa 100.000 inwoners van Drachten en omgeving. Bij het zuiveren van rioolwater wordt zuiveringsslib geproduceerd, dat tegen hoge kosten afgevoerd moet worden naar speciale verwerkingsinstallaties. Op de rioolwaterzuivering van Drachten wordt de bestaande installatie zodanig aangepast dat al het geproduceerde zuiveringsslib eerst vergist wordt, voor het naar de centrale ontwateringsinstallatie in Heerenveen wordt afgevoerd. De prestaties van de bestaande installaties verbeteren door de bouw van een nieuwe indikvoorziening voor slib en de realisatie van een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK). Meer dan de helft Met de aanpassing aan de sliblijn neemt ook de productie van biogas toe. De rwzi Drachten wekt straks met dit biogas circa 1,1 miljoen kWh elektriciteit per jaar op. dat is genoeg voor meer dan de helft van de eigen energiebehoefte.