Zwemmen mag weer in De Leijen

ROTTEVALLE - Er kan weer veilig worden gezwommen in de Leijen. Met ingang van vandaag, 16 augustus 2016, is het op 12 augustus 2016 ingestelde negatieve zwemadvies voor het zwemwater bij Rottevalle opgeheven.

Het negatieve zwemadvies werd vorige week vrijdag afgegeven door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Volgens onderzoek was de kans op gezondheidsklachten daar te hoog in verband met bacteriologische overschrijdingen. De waterkwaliteit is inmiddels dusdanig verbeterd dat deze voldoet aan de gestelde normen. Een negatief zwemadvies is daarom niet langer noodzakelijk. De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de FUMO is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen zijn te stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Deze uitvoeringsdienst houdt zich bezig met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waardoor er een goede en veilige leefomgeving in Fryslân ontstaat. De gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor (nieuw) beleid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Bedrijven en burgers kunnen met vragen en meldingen bij hun eigen gemeente terecht.