Drachten in Stijl kleurt Drachten niet alleen rood...

DRACHTEN - Drachten in Stijl werd dan wel abrupt afgebroken door een brand in de Zuiderbuurt, daarvoor had de tweede editie van het grote modespektakel Drachten in Stijl zich al lang bewezen.

Tekst en foto's Fokke Wester Winkelend publiek moet zich vanmiddag wel heel welkom hebben gevoeld in Drachten. Door het hele centrum lag een rode loper van een kilometer lengte en op drie plaatsen werden continu modeshows afgewisseld met muzikale optredens. De winkels zijn tot vanavond acht uur open en vanaf half acht is er een live-concert door Clocks. Deze formatie trad ook op in 2008, toen het startsein werd gegeven voor de grote verbouwingen in het Drachtster winkelcentrum. Daarmee is het cirkeltje mooi rond, vindt de gemeente, omdat inmiddels zowel Raadhuisplein en De Lawei als de Drachtstervaart succesvol zijn afgerond. Voor Drachten in Stijl presenteerden ruim 60 winkels met 140 modellen hun najaarscollectie. ,,En it moaie is, hjoed binne wy net mekoars konkurrinten, hjoed ha wy allegear itselde doel: sjen litte hoe moai oft Drachten is en hoefolle moais as wy hjir mei mekoar te bieden ha'', zegt Douwe Blom, voorzitter van de Werkgroep Drachten in Stijl. Als bestuurder merkt hij hoe belangrijk de reuring in het Drachtster centrum is, maar ook als ondernemer heeft hij er profijt van, erkent hij. ,,Foarrich jier, doe't it noch Prachtig Drachten hiet, haw ik in hiele moaie dei hân by ús yn'e winkel. Oars wol it yn de winkels noch wolris hiel rêstich wêze mei grutte publyksbarrens, lykas Peijedei, mar hjirby fernimme ek de kleanwinkels dat it ekstra oanrin oplevert.''