Nieuwe woningen Drachtstercompagnie al verhuurd voordat de bouw begint

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Wethouder Jos van der Horst van Smallingerland geeft dinsdagmiddag het startsein voor de bouw van zes sociale huurwoningen aan de Wiksel in Drachtstercompagnie.

De zes woningen in Drachtstercompagnie zijn al verhuurd voordat de bouw begint. De sleuteloverdracht staat gepland voor januari 2017. De bouw van de woningen is tot stand gekomen door samenwerking tussen het bedrijf Earth GO!, gemeente Smallingerland en provincie Fryslân. Tot 2012 werden er in de dorpen van Smallingerland weinig nieuwe woningen gebouwd. Vanuit Drachtstercompagnie kwam nadrukkelijk de roep om nieuwbouw, met name voor starters en ouderen uit het dorp. Ontwikkelaar EarthGO! en de gemeente vonden elkaar en kwamen samen tot een creatieve oplossing. Het resultaat is een plan voor de bouw van zes ecologische huurwoningen aan de zuidkant van het dorp. Bio Based EarthGO! ontwikkelde de woningen, bouwgroep Riemersma Van der Molen uit Drachten is de bouwer. Beide bedrijven hechten veel waarde aan duurzaamheid. De woningen worden damp-open gebouwd en bijna volledig opgetrokken uit 'bio-based' materiaal. Dit is hernieuwbaar materiaal uit de ecologische kringloop. Het damp-open bouwen van de woningen zorgt voor een gezond binnenklimaat. De sociale huurwoningen worden in eigen beheer verhuurd en onderhouden. De Rabobank heeft een Groenfinanciering verstrekt. Daarnaast financiert de provincie Fryslân mee vanuit het investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân. Gemeente Smallingerland heeft de welstandkaders aangepast om zo twee blokken van drie rijwoningen mogelijk te maken. Met dit project wordt invulling gegeven aan de wens om duurzame, levensloopbestendige woningen in de dorpen te bouwen.