Meerderheid raad Achtkarspelen wil geen heffing op precariorechten

Buitenpost - Een meerderheid van de raad Achtkarspelen (FNP, GBA, CU, PvdA) verzoekt het college dringend om af te zien van de heffing op precariorechten.

Onlangs ontvingen inwoners van Achtkarspelen een onverwachte brief van waterbedrijf Vitens met een te betalen extra bedrag. Deze brief heeft begrijpelijkerwijs voor veel onrust gezorgd. De partijen FNP, GBA, CU en PvdA gaan hierop onmiddellijk actie ondernemen door het indienen van een motie. Deze motie wordt ingediend door een meerderheid van de raad en wordt dan een uit te voeren opdracht voor het College van B&W. In deze motie van de FNP, GBA, CU en PvdA staat dat de raad, die destijds besloot om precariorechten te gaan heffen, onvoldoende scherp is geweest. De partijen vinden dat voortschrijdend inzicht noopt tot heroverweging. De fracties FNP, GBA, CU en PvdA vinden dat in géén geval de inwoners van Achtkarspelen de dupe mogen worden van de precarioheffing. Dit is ook nooit de bedoeling geweest. Het College B&W van Achtkarspelen krijgt met de motie de opdracht om onmiddellijk af te zien van de heffing van precariorechten bij Vitens. De fracties vinden dat Vitens voorbarig heeft gehandeld omdat de zaak nog onder de rechter ligt. Ook is er aan Vitens uitstel van betaling verleend waardoor deze brief voor onnodige onrust zorgde. In de raadsvergadering van 25 januari aanstaande zal de raad van Achtkarspelen over deze motie stemmen.