Tilster Reinoud Koster tijdelijke griffier Tytsjerksteradiel

Kootstertille -  BURGUM - Reinoud Koster wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari voorgedragen als tijdelijke raadsgriffier van Tytsjerksteradiel voor de periode van 29 januari tot 1 september 2018.

Koster volgt Sytze Dijkstra op. Dijkstra wordt per 5 februari raadsgriffier van Dongeradeel en kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân. Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente Tytsjerksteradiel ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een ervaren interim griffier. Reinoud Koster zal de gemeenteraad onder andere ondersteunen in de aanloop naar de verkiezingen. Ook zal hij een belangrijke rol spelen bij de coalitievorming en de toerusting van de nieuwe raadsleden. In de komende maanden zal de vacature voor een vaste griffier in Tytsjerksteradiel worden uitgezet. Reinoud Koster uit Kootstertille was van 2007 tot 2014 raadsgriffier in Gaasterlân-Sleat. Vanaf 2014 werkt hij als adjunct-griffier in de gemeente De Fryske Marren. Ervaring in de gemeentepolitiek heeft Koster ook als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Kollumerland c.a. in de periode 2001-2010. Foto: © Gemeente Tytsjerksteradiel