Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

BALK - Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp of stad te verbeteren, kunnen tot en met 9 februari 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim € 1,3 miljoen beschikbaar. Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie.

Play Skate Court Grou

Een mooi voorbeeld is het project Play Skate Court Grou. Met de komst van deze multifunctionele speel- en sportfaciliteit krijgt de jeugd een ‘eigen’ plek in het dorp. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en moderne sporten beoefenen. Denk hierbij aan inline-skaten, skeeleren en skateboarden. Vanuit het Iepen Mienskipfûns krijgt de stichting € 35.000,-. Gedeputeerde Michiel Schrier reikte de cheque maandag 15 januari uit. Dit vond plaats tijdens een inline-skate hockey- en basketbal clinic voor eersteklassers van OSG Sevenwolden in Grou.

Subsidie aanvragen

Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 9 februari 2018 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.