‘Uit de Bron van Christus’ houdt open avond in Surhuisterveen

Surhuisterveen - De stichting ‘Uit de Bron van Christus’ organiseert op donderdag 1 februari een open avond in Café De Haven te Surhuisterveen.

In ons leven hebben we te maken met zorgen, ongeacht wie we zijn, wat we doen of wat we  geloven. We hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met het feit dat het door allerlei oorzaken relationeel, geestelijk, lichamelijk, op ons werk of met onze studie niet altijd gaat zoals we graag zouden willen. Daar kunnen we ons teleurgesteld, verdrietig, boos of ontmoedigd door voelen. Voor ons welzijn is het van groot belang dat we de realiteit waar we mee te maken hebben, onder ogen zien en begrijpen. Het weten en begrijpen wat Jezus de Christus, de grootste profeet die we kennen, heeft uitgelegd over de Schepping en over de evolutie van de mens én het weten en begrijpen op welke manier Hij dat heeft voorgeleefd, is daarbij van fundamentele betekenis. Door leven na leven ervaringen op te doen verwerven we stap voor stap kennis en inzicht wat betreft ons zelf, de ander en het leven van alle dag.  Daardoor zijn we steeds beter in staat om bewust de goede keuzen te maken, keuzen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van ons allemaal. Bij veel mensen is de betrokkenheid bij wat de Christus heeft gebracht sterk afgenomen. Daarom is er in deze tijd weer een ingreep vanuit de Hemelen. Gods Engelen brengen door Lhyza opnieuw onder de aandacht wat de Christus heeft gebracht. Door hun onderricht worden de mensen gestimuleerd dit in het dagelijks leven waar te maken, ten dienste van hun eigen geestelijke groei en ontplooiing van hun naasten. De Stichting Uit de Bron van Christus, een geloofsgemeenschap/religieuze beweging, heeft als doel het verspreiden van het Woord van God, zoals dat onder andere door instrumenten in Zijn Dienst wordt geopenbaard. Vier mensen van de stichting zullen op donderdag 1 februari vanaf 20.00 uur vertellen wat ze daarover van Gods Engelen hebben gehoord en wat dit voor hen betekent. Kijk voor meer informatie op www.stichtinguitdebronvanchristus.nl