‘Tijd voor Talent’ start met mannenkookgroep in It Koartling

Buitenpost - Speciaal voor mannen vanaf vijftig jaar wordt met ingang van 18 januari in sociaal-cultureel centrum It Koartling in een kookcursus georganiseerd.

De cursus is onderdeel van 'Tijd voor talent', een project van Keunstwurk. Vergrijzing is veel méér dan ‘zomaar’ een woord. Het betekent dat steeds meer mensen zijn aangewezen op allerlei voorzieningen en een sterk sociaal netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van afnemende mobiliteit en een toenemend risico op vereenzaming. Daarom bedacht Stichting Keunstwurk het tweejarige project ‘Tijd voor Talent’. Daarbij wordt nauw samengewerkt met tal van lokale culturele organisaties en welzijnsinstellingen. Het uiteindelijke doel van het pilotproject in Achtkarspelen en Smallingerland is om nieuw cultureel aanbod te ontwikkelen. In het voorjaar van 2017 gingen ‘vraagmak(k)ers’ in gesprek met ouderen over hun culturele behoefte en beleving. Het dorp Buitenpost beet op woensdag 1 maart 2017 het spits af met een bijkomst in gebouw De Schakel. Het project dat in Buitenpost zal worden uitgevoerd haakt aan bij één van de wensen die tijdens de bijeenkomst van 1 maart 2017 werden geuit: een kookcursus voor mannen. Een wens die voortkomt uit heel praktische overwegingen. De mannenkookgroep wordt georganiseerd door Keunstwurk; sociaal-cultureel centrum It Koartling vervulde in de voorbereidingen een actieve rol als ‘aanjager’. Inmiddels hebben zich acht belangstellenden voor de cursus ingeschreven. Daarmee is het maximale aantal cursisten bereikt. Met ingang van donderdag 18 januari 2018 leren zij in tien welbestede lessen de basisbeginselen van het koken, door eenvoudige maar smaakvolle gerechten te maken voor zichzelf én elkaar. Naast de gebruikelijke ingrediënten zijn kunst en cultuur echter belangrijke standdelen van deze bijzondere kookcursus. De mannenkookgroep bestaat uit tien bijeenkomsten. Heb jij ook belangstelling om (beter) te leren koken of om gezellig samen te koken? Jouw aanmelding, suggesties en wensen kun je sturen naar kom-erbij@itkoartling.nl. Doen!