Gemeente Grootegast op schema met afspraakbanen

Grootegast - Het kabinet en werkgevers hebben in 2015 afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor 2026 moeten er landelijk 100.000 banen worden gecreëerd. Waar andere gemeenten moeite hebben te voldoen aan deze afspraak, loopt de gemeente Grootegast ruim voor op schema. Afspraakbanen De afspraakbanen zijn voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkzoekenden die door een beperking niet in staat zijn om 100 procent van het minimumloon te verdienen, maar prima kunnen werken. Zij kwamen voorheen in aanmerking voor een Wajong uitkering, een Wsw-indicatie of vallen onder de Participatiewet. Banen creëren De raad van de gemeente Grootegast heeft in 2016 ingestemd met het voorstel van het college om bij de gemeente vijf parttime afspraakbanen te creëren. Dat is ongeveer vier procent van de gehele gemeentelijke organisatie. Voor het besluit van de gemeenteraad waren al vijf afspraakbanen gerealiseerd. Na het besluit zijn daar nog eens vier banen aan toegevoegd. Daarmee heeft de gemeente ruim voldaan aan het quotumpercentage van 1,93% afspraakbanen binnen de organisatie in 2018. Wethouder Elly Pastoor: ,,We verwachten van bedrijven dat ze extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dan moet je als lokale overheid het goede voorbeeld geven.” Taakstelling landelijk niet gehaald Tot op heden hebben werkgevers bij de overheid en het onderwijs 3.600 extra banen gecreëerd. Daarmee is de landelijke taakstelling van 6.500 afspraakbanen niet gehaald.