Kindcentra in Tytsjerksteradiel: samenwerking basisonderwijs en kinderopvang

Eastermar -  EASTERMAR - Met ingang van augustus 2018 starten OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en Kinderwoud Kinderopvang in de gemeente Tytsjerksteradiel met integrale kindcentra.

Het doel van deze samenwerking is het creëren van een doorgaande speel/leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. Op maandag 15 januari hebben de twee onderwijsorganisaties elk een samenwerkingsovereenkomst met Kinderwoud Kinderopvang getekend. De wijze waarop een kindcentrum vorm krijgt, kan per dorp verschillen. Het is de bedoeling dat aan elke basisschool een peuteropvang wordt gekoppeld. In kleinere dorpen, waar geen volwaardige peuteropvang gevormd kan worden, kan gekozen worden voor een peuter-/kleutergroep. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. In de dorpen waar een onderzoek naar fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs loopt, start de gezamenlijke kindvoorziening zodra definitief tot een fusie is besloten. Formeel blijven de school en peuteropvang twee aparte organisaties. Wel presenteren zij zich als geheel naar buiten toe. Er wordt gewerkt met één leidinggevende en één team per locatie, bestaande uit medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang. Zij gaan werken vanuit één educatieve en pedagogische visie met daaruit voortvloeiend één integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling. De bestuurders van de drie organisaties zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. ,,De samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang is tot stand gekomen in het belang van het kind. Dit is de beste manier om een doorgaande leerlijn vorm te geven”, aldus Jan Sijtsema van PCBO Tytsjerksteradiel. Op de foto een beeld van de ondertekening met van links naar rechts Teunis Wagenaar van OPO Furore, Jan Sijtsema van PCBO Tytsjerksteradiel en Vanessa Weever van Kinderwoud Kinderopvang. Foto: © PCBO Tytsjerksteradiel