Inwoners Friesland produceren veel huishoudelijk afval

Buitenpost - Inwoners van de provincie Friesland produceren jaarlijks gemiddeld 618 kilo huishoudelijk afval. Dat is ruim 17 procent meer afval dan het landelijk gemiddelde. 

Friesland is daarmee de provincie waarin de hoeveelheid afval per inwoner het één-na-hoogst is. Dit blijkt uit onderzoek van afvalcontainershop.nl, waarbij de lokale verschillen in de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in kaart zijn gebracht. Op provinciaal niveau bestaan er vrij grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Zeeuwen produceren met 763 kilo persoon veruit het meeste afval. Friezen produceren met een jaarlijks gemiddelde van 618 kilo per inwoner ook aanzienlijk meer huishoudelijk afval dan inwoners van de overige provincies. Aan de andere kant zijn er ook provincies die relatief weinig afval produceren. Gelderlanders geven het goede voorbeeld met een jaarlijks gemiddelde van 475 kilo afval per persoon. Ook Overijssel (483 kilo per inwoner) en Flevoland (497 kilo per inwoner) blijken relatief schone provincies als het aankomt op de productie van huishoudelijk afval. Gemeentelijke verschillen Ook tussen Nederlandse gemeenten zitten grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Het verschil tussen de gemeente waar mensen op jaarbasis het minste (Zwartewaterland) en het meeste (Sluis) huishoudelijk afval produceren bedraagt zelfs 646 kg per inwoner. Het landelijke gemiddelde ligt op 526 kilo huishoudelijk afval per inwoner. In vijf jaar tijd is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in Nederland licht gedaald. Hierbij valt op dat de grotere gemeenten (meer dan 46.000 inwoners) het beter doen dan de kleinere gemeenten (minder dan 46.000 inwoners). In de grotere gemeenten nam de hoeveelheid huishoudelijk afval met 7,4 kilo per inwoner af, tegenover een afname van slechts 2,2 kilo per inwoner in de kleinere gemeenten. Een overzicht van alle resultaten is te vinden op de onderzoekspagina: http://www.afvalcontainershop.nl/afvalonderzoek Afvalvermindering Afvalvermindering is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Steeds vaker organiseren verschillende partijen, zoals (lokale) overheden, instellingen en het bedrijfsleven nieuwe initiatieven en projecten om de hoeveelheid (huishoudelijk) afval te verminderen. Sinds 2008 is er zelfs een Europese week van de afvalvermindering. Foto: © Afvalcontainershop.nl