Surhuizum krijgt fietsbrug over provinciale Uterwei

Surhuizum -  SURHUIZUM - Er komt een fietsbrug bij Surhuizum. De gemeente Achtkarspelen en de Provinsje Fryslân zijn tot een overeenstemming gekomen om een fietsbrug te maken over de Uterwei.

Door de brug kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken van de Mieden naar Surhuizum. Die mededeling deed wethouder Harjan Bruining donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Achtkarspelen. Deze - speciale - bijeenkomst vond plaats in de Augustinitsjerke. De provincie neemt de fietsbrug mee in de plannen voor het opwaarderen van de Uterwei. Voorwaarde hieraan is dat het binnen het totale projectbudget gerealiseerd kan worden. Achtkarspelen neemt de kosten voor de bestemmingsplanwijziging als gevolg van de werkzaamheden voor haar rekening. Ook zal de gemeente namens de provincie de onderhandelingen ten aanzien van de benodigde grondaankopen uitvoeren. Hiermee geeft het college van b. en w. invulling aan de motie die op 18 mei 2017 gemeenteraadsbreed werd aangenomen. In de motie werd college werd opgeroepen om in overleg te gaan met de Provincie Fryslân om te komen tot een realisatie van een veilige oversteek door een fietstunnel of een fietsbrug te Surhuizum op de Uterwei (N358). Foto: © Geurt P. Maassen van den Brink