Wethouder waardeert inzet buurthuis Surhuizumer Mieden

Surhuizum -  SURHUIZUM - ,,Jullie kunnen met recht trots zijn op wat er hier in dit buurthuis met elkaar gerealiseerd is.”

Deze woorden sprak wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen tijdens bij een visite aan buurthuis Petersburg in de Surhuizumer Mieden. Spoelstra stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. ,,Met een enorme inzet van vrijwilligers, tot nu toe wel duizend uren, is dit een succesvol project dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen.” Het bezoek van de wethouder aan buurthuis Petersburg was een opsteker voor de initiatiefnemers. ,,Dat de kleinere dorpen in onze gemeente grote inzet tonen, is geweldig en draagt bij aan het samen houden van de gemeenschap.” Het gebouw is iets waar de buurtgenoten trots op zijn. De buurt heeft weer een representatief en veilig buurtgebouw voor activiteiten van bijvoorbeeld de buurtvereniging, kaartclub en jeugdsoos. Mienskipsinitiatieven De subsidie voor het buurthuis is toegekend vanuit de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen via de zogeheten hardheidsclausule. Volgens Spoelstra is dat gebeurd omdat het buurthuis niet in aanmerking kwam voor de dorpshuisregeling. ,,De noodzaak was groot door achterstallig onderhoud van het pand met een aantoonbare bijdrage voor het buurtschap.” Het buurthuis is de enige ontmoetingsplek van de Surhuizumer Mieden. De subsidieregeling is in het leven geroepen ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente Achtkarspelen. Via deze subsidieregeling kan het college van b. en w. subsidie verstrekken aan maatschappelijke initiatieven. Ook in de dorpen Surhuisterveen, Kootstertille, Twijzelerheide, Augustinusga, Buitenpost en Gerkesklooster/Stroobos is gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Foto: © Gemeente Achtkarspelen