Blik op het verleden (12) - Feanster Toer en het Survento-lied

Surhuisterveen - Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft dertig prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 12.

De hele omgeving, laten we zeggen Noordoost-Friesland, kent de zestien meter hoge Feanster toer. De toren is een Rijksmonument, maar door de nieuwbouw aan de oostkant behoorlijk in verdrukking gekomen. Hij is in 1934 gebouwd in opdracht van de Vereniging van Plaatselijk Belang. Architect G.M. van Manen heeft de toren ontworpen. Het uurwerk, de klok en de vier wijzerplaten werden destijds geleverd door Van Bergen uit Midwolda.

Tijdens de bezetting van 1940-1945 hebben de Duitsers de luidklok gevorderd. In de vervangende klok staat het volgende opschrift: ‘Gyng de earste klok ek ut de toer, de ienheit yn us doarp bleau oer. Sa lang die ienheit bliuwt bestean, lied ik hjir yn’t Suhústerfean’.

De ingang van de toren bevindt zich aan de noordkant. Aan de zuidkant van de toren is een gedenksteen ingemetseld ter nagedachtenis aan de gevallen Feansters in de oorlog: ‘Ter nagedachtenis aan onze plaatselijke gevallenen in de oorlog 1940 - 1945 Taeke Schuilenga, Frans Dalstra, Sietze Gjaltema’.

In veel reclames komt het beeld van de toren naar voren. Wie kent de tekst van het Survento-lied, waarin de toren voor komt? Wie kan wat informatie geven over de winkels en bedrijven links op de prent?

Reacties welkom

Cor Dam is benieuwd naar het antwoord op de vragen over het Surventolied en over de winkels en bedrijven in bovenstaand verhaal. Ook stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op nummer 06-51262430 en per mail via het adres cornelisdam@gmail.com

Over de aflevering van woensdag 5 december - een beeld van De Kolk nabij de Feanster Toer - werd Dam weer door meerdere mensen gebeld. ,,Het huisje, dat later is gekocht en afgebroken door accountantskantoor De Vries, werd bewoond door de touwslager Visser. Na hem had Van der Grift er een bedrijf dat pakketten bezorgde. Zijn vrouw had in hetzelfde pand een hoedenwinkel.”

Op de prent van de huisjes aan de Groningerstraat - van woensdag 12 december - zijn meerdere reacties binnengekomen. De belangrijkste: De acht huizen aan de Groningerstraat zijn niet alleen aangemerkt als ‘beschermd dorpsgezicht’, maar het zijn ook Rijksmonumenten. Dat betekent dat er zonder toestemming aan het uiterlijk niets mag worden veranderd.