UWV: WW-uitkeringen in Friesland stijgen licht door seizoenswerkloosheid

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in november licht toe. Vooral jongeren met een tijdelijk contract uit horeca en landbouw kwamen in de WW. In de meeste andere sectoren daalde de WW verder.

Eind november telde Friesland 10.582 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in november licht toe met 47 uitkeringen (0,4%). De  toename van de WW is vooral het gevolg van het beëindigen van tijdelijke seizoensgerelateerde werkzaamheden in sectoren als horeca en landbouw. Vooral jongeren met een tijdelijk of uitzendcontract kwamen in de WW terecht. In sectoren als onderwijs, zorg & welzijn en industrie nam het aantal WW-uitkeringen verder af.

Wisselend beeld in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 266.585. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 269.003. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,9% (-2.418).  De provincies laten een wisseldend beeld zien. In de meeste provincies daalt het aantal WW-uitkeringen. Alleen in Friesland, Noord-Holland en Zeeland is sprake van een toename. Op jaarbasis neemt in heel Nederland de WW sterk af (-21%).

Regionale verschillen
Ook de ontwikkeling van de WW in november in de noordelijke provincies geeft een wisselend beeld, met een daling van de WW in Groningen en Drenthe en een toename van de WW in Friesland. Op jaarbasis is overal in Noord-Nederland sprake van een forse daling van de WW.  

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Groningen 8.952 WW-uitkeringen; 1,9% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind november 24,4% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in november af met 0,9% naar 8.253. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 26%.